Správy z priemyslu

Noste prilbu správne

2022-01-14

Keď nosíte prilbu, mala by byť udržiavaná vo vodorovnej polohe a nemala by byť naklonená dopredu a dozadu. Niektorí jazdci si myslia, že okraj na prednej časti prilby trochu bráni výhľadu, a tak prilbu veľmi zdvihnú, aby dobre videli. V skutočnosti možno účinok dosiahnuť odstránením okraja.

Správne nosenie prilby je nasledovné:

Je dôležité si všimnúť červené a zelené bodky na obrázku. Správne nosenie prilby je hrúbka kríža pásika prilby pod uchom (červená bodka), cca 1,5 cm.

Celý pás je pripevnený na spodnej čeľusti (zelené bodky) a nie na hrdle, pričom hrúbka prsta je asi 1,5 cm.