Správy z priemyslu

  • Prilba je prostriedok na ochranu hlavy, klobúk, ktorý nosia vojaci pri výcviku a boji a nepostrádateľný nástroj v osobnej premávke. Delí sa na vojenské prilby, policajné prilby a civilné prilby.

    2021-12-22

  • Relatívne povedané, čím ľahšia prilba, tým lepšie. Ale čím ľahšia je jazdecká prilba, tým menšia je šanca, že prejde národnými bezpečnostnými certifikačnými testovacími normami, a tým vyššia je relatívna cena.

    2021-12-22

  • V apríli 2020 sa úrad riadenia dopravy ministerstva verejnej bezpečnosti dozvedel, že bezpečnostná operácia „Jedna prilba a jeden pás“ sa bude vykonávať v celej krajine.

    2021-12-22